Copyright ©=respekt

Copyright är den engelska benämningen för upphovsrätt.
Alla verk såsom musik, bilder, skulpturer, texter, fotografier m.m som publiceras på webben är skyddade av copyright om inte upphovsmannen valt att licensera den under CC (creative comons)

För att något du skapar ska skyddas av upphovsrättslagen ska den nå något som kallas ”verkshöjd”. Ditt verk ska då vara självständigt och tillräckligt originellt för att klassas som Verkningshöjd. Du behöver inte betala för eller ansöka om detta, utan ditt verk skyddas av upphovsrätten i samband med publicering.

Upphovsrätten slutar att gälla efter att upphovsmannen varit död i 70 år.

Du måste ALLTID kontakta upphovsmannen och fråga om lov om du vill använda någon annans verk. Det kan därför vara bra att se till att det i anknytning till ditt verk te. x finns en mailadress så att den som vill använda ditt verk kan kontakta dig.

Vill man att verket ska skyddas av Världskonventionen ska man alltid placera ut © copyrightsymbolen. Patenträtten och varumärkesrätten ansöker man aktivt om medan copyrighten kommer automatiskt.

Respekterar man inte Copyrightlagen kan man bli dömd till böter eller fängelse (max 2år) om brottet anses vara grovt.

Att rakt av kopiera text, ljud, musik liksom bilder är inte OK.
Det betyder att du inte ens kan länka till en sida där man bryter mot upphovsrätten eftersom du då är med och medverkar till spridning av brottslig verksamhet.

Besvara nedanstående frågor genom att kommentera på det här Copyrightinlägget.

 1. Varför tror du copyright finns?
 2. Kan du publicera en foto föreställande någon annan utan att få dennes medgivande?
 3. Vem äger rättigheterna till bilden? Fotografen eller personen som bilden föreställer?
 4. Får du använda någon annans bilder, skriva ut dem, arbeta om dem till te.x ett collage publicera det och hävda att det är ditt eget verk?
 5. Vad gäller på modebloggar? Får man fritt använda fotografier från klädkedjor?
 6. Har du hört talats om CC licenserade bilder?
 7. Vet du vart man kan hitta cc licenserade bilder?
  Nämn ett exempel vart/ hur.


Jag vill att du söker ditt svar på internet.

Kopiera adressen (URL) till den hemsidan där du hittar information.
Klistra in länken nederst i ditt svar.
Nästa lektion ska vi ägna åt källorna ni använt er av!

Om du tänkt att publicera en bild på t ex. en kompis kan det vara bra att tänka efter först.

jag-tog-en-bild-460x650

 Mål/ syfte

”Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som reglerar medierna samt hur de kan relateras till mediernas innehåll och agerande. Dessutom drar eleven enkla slutsatser om hur lagar och andra bestämmelser påverkar budskapen i medierna.”

14 reaktion på “Copyright ©=respekt

 1. 1.för att behålla rätten till bilder och arbete så att ingen kan ta ditt arbete och hävda att det är deras eget, vissa gör det förstås ändå utan att nämna copyright.
  2. ja det kan du, borde stå att det är copyright på bilden/arbetet

  3.fotografen.Fotografen äger bilden så fort han har klickat på knappen, men han får inte publicera bilden om det är personer i bakgrunden som syns och ej vill bli publicerade då kan du sudda ut dom eller censorera

  4. nej det är bara att du sätter ihop bilderna till ett collage det gör EJ verket till ditt! men ja du får göra det.

  5.Ja det får du, dom anser det som reklam om något dåligt skrivs har alla tryckfrihet dom kan ej säga något om din åsikt!

  6. ja creative common heter det.

  7. du kan googla dig fram eller så finns det på wylio.com

  http://www.utsidan.se/forum/showthread.php?s=8ecfc385bf284f083a4877adec5123e4&t=59581&page=2

 2. 1. Copyright finns för att ge ägaren/skaparen av produkten rättigheter inom juridiska sammanhang. Det är även till för att ge skaparen erkännande av sitt verk.

  2. Du kan men du ska helst fråga om lov. Om det är att personen inte bry sig då är det okej. Om bilden är tagen i en allmänplast är det också okej att publicera en blid utan persons medgivande.

  3. När en fotograf tar ett fotografi, äger han/hon den bilden och bestämmer vad man ska göra med den. Det spelar ingen roll om någon anlitade fotografen att ta bilden, kunden betalar för tjänsten inte upphovsrätten. Klienten och fotograf har kommit överens om hur kunden kan använda den bilden.

  Ett undantag till denna automatiska upphovsrätt är om fotografen har kommit överens genom avtal att ge upp upphovsrätten.

  4. Om bilden är upphovsrättsskyddad, då kan du inte använda bilden (du kan be om lov att använda den) men det är ingenting som stoppar dig att använda den. Det brukar räcka med att visa vem som äger bilden från början. Kom bara ihåg att det inte är garanterat att ägaren är okej med det, ägaren kan fortfarande kräva att bilden ska tas ner.

  5. Det är okej att använda fotografier från klädkedjor, man ska helst be om tillstånd och visa vem som äger bilden.

  6. Ja, det är ett system som ger individen ett enkelt sätt att visa vilket villkor bilden har, med CC behöver du inte be om tillstånd om bilden men behöver (för det mesta) bara visa vem som äger bilden (by). Villkoren som bilden har kan handlar om bilden för används för kommersiell burk (nc) eller om bilden för redigeras (nd).

  7. Man kan gå in på deras hemsida eller söka på Google med användningsrättigheter, vissa sidor har sin egen CC del: https://www.flickr.com/creativecommons/

  Källor: http://www.aphotoeditor.com/2010/10/08/ask-anything-%E2%80%93-simple-image-rights-explanation/
  http://blog.kenkaminesky.com/photography-copyright-and-the-law/

 3. 1. Copyright ger konstnärer, fotografer, författare och andra skapande upphovsmän ensamrätt att bestämma över hur de egna skapade verken får framföras, spridas och visas. I förlängningen kan den upphovsrätten medföra en rätt till ekonomisk ersättning.

  2.

 4. 1. Jag tror att copyright finns för att det finns en upphovsrättlag som säger vad man får och inte göra med ett verk som skaparen har skapat. Upphovsmannen ska ha rätten att äga sin egen bild och bestämma om folk ska kopiera verket och använda till något annat. Personligen anser jag att utan om copyright inte skulle finnas då skulle det inte vara någon mening att tillverka ett verk om man inte uppskattas för verket och får någon ekonomisk ersättning om arbetet sprids utan tillåtelse.

  2. Ja, jag är fri och göra vad jag vill med de material som jag har producerat. Det beror på att det är jag som är upphovsmannen och har rätten att själv bestämma över hur mitt verk ska användas. Men jag får absolut inte kränka personen.

  3. Det är fotografen som äger rätten till bilden de tar och de får ta bild på vad de vill enligt denna hemsida nedan. Man får ta bild på människor utan att fråga om lov men det är trevligare att fråga om lov innan man tar bilden. Men man kan inte tvinga en person att stå på ett visst sätt eller hindra personen från att röra sig.

  Källa: http://www.fotosidan.se/cldoc/vad-far-man-fotografera.htm

  4. Ja, jag får använda någon annans bilder och använda mig av de till ett collage. Men om jag ska presentera arbetet offentligt då måste jag be upphovsmannen om lov. Upphovsmannen ska ha rätt att få ersättning för att jag använder mig han hans verk. Därför är jag skyldig och berätta vart jag har hittat bilderna.

  Jag har även inte rätt använda mig av bilder som jag har hittat på internet och påstå att det är mitt eget verk utan upphovsmannens tillstånd.

  5. Modebloggare får använda fritt fotografier från klädkedjor eftersom de brukar oftast vara så att bloggaren har kommit överens med klädkedjan. Klädekedjan tjänar på att modebloggare ständigt visar upp mode och ger en länkning vart man kan hitta kläderna. Detta leder ju till att läsarna vet vart man kan hitta kläderna och dessutom köper kläderna. Men det kan hända att klädkedjan kräver ersättning om bloggaren inte nämner vart kläderna går att köpa.

  6. Ja, jag har hört talats om CC licenserade bilder. Creative Commons är förkortelsen för CC och detta är ett namn för en organisation som vill hjälpa de människor som vill dela med sitt verk.

  7. Ja du kan hitta CC licenserade bilder på denna hemsida: http://search.creativecommons.org/#

 5. 1.Varför tror du copyright finns?
  Copyright finns för att konstnärer, fotografer och författare ska kunna livnära sig på sina verk. Man ska alltid fråga om lov till ägaren innan du tar något från de..
  2.Kan du publicera en foto föreställande någon annan utan att få dennes medgivande?
  Det beror på vart du tar fotot, i allmän plats får du ta kort på vad och vem du vill utan att fråga om lov.

  3.Vem äger rättigheterna till bilden? Fotografen eller personen som bilden föreställer?
  Fotografen äger bilden som han har tagit, det spelar ingen roll vem det som är med i fotot.
  4.Får du använda någon annans bilder, skriva ut dem, arbeta om dem till te.x ett collage publicera det och hävda att det är ditt eget verk?

  5.Vad gäller på modebloggar? Får man fritt använda fotografier från klädkedjor?
  6.Har du hört talats om CC licenserade bilder?
  7.Vet du vart man kan hitta cc licenserade bilder?
  Nämn ett exempel vart/ hur.

  • 1.Varför tror du copyright finns?
   Copyright finns för att konstnärer, fotografer och författare ska kunna livnära sig på sina verk. Man ska alltid fråga om lov till ägaren innan du tar något från de..
   2.Kan du publicera en foto föreställande någon annan utan att få dennes medgivande?
   Det beror på vart du tar fotot, i allmän plats får du ta kort på vad och vem du vill utan att fråga om lov.
   3.Vem äger rättigheterna till bilden? Fotografen eller personen som bilden föreställer?
   Fotografen äger bilden som han har tagit, det spelar ingen roll vem det som är med i fotot.
   4.Får du använda någon annans bilder, skriva ut dem, arbeta om dem till te.x ett collage publicera det och hävda att det är ditt eget verk?
   Om bilden är skyddad på något sätt så kan du självklart inte andvända den men du kan fråga ägaren om lov och om du tar den bara kan personen som äger ändå begära dig att bilden ska tas ner.
   5.Vad gäller på modebloggar? Får man fritt använda fotografier från klädkedjor?
   Du får andvända fotografier från klädkedjor du ska på förhand be om tillstånd och visa vem bilden ägs av.
   6.Har du hört talats om CC licenserade bilder?
   Ja, det har jag de är en förkortning för Creative Commons som är tillför att hjälpa folk med sina verk, hur de vill att människor ska ha andvändning för dem.
   7.Vet du vart man kan hitta cc licenserade bilder?
   Nämn ett exempel vart/ hur.
   http://search.creativecommons.org/# i denna hemsid kan du hitta CC licenserade bilder.

 6. 1. Upphovsrätten ger alla upphovsmän rättigheten och möjligheten att kunna leva på sina yrken precis som vilka arbetstagare som helst. Utan upphovsrätt som skydd skulle få människor kunna skapa musik, film eller konstverk på heltid och försörja sig på det. Det är därför det är så viktigt att du och alla andra respekterar en annan människas upphovsrätt. På så sätt respekterar du den människans rätt till att få leva på sitt skapande samtidigt som du därmed värnar om skapandet av ny musik, film, datorspel och annan konst idag och framöver.

  2. Ja, om inte det står copyright. Man får ta så länge det är på allmänplats eller om det inte står något men man kan fråga om lov. Och att så länge det inte kränker en person/grupp

  3. Det är alltid fotografen som har bildrättigheten eftersom fotografiet har fotografen skapat och därmed blir den upphovsman. Dessutom får man ta bild på människor så länge man inte tvingar folk till det.

  4. Nej det får man absolut inte göra man måste fråga den personen om tillåtelse eftersom den inte är ditt. Samma sak gäller det om man ska lägga upp en bild på någon eller ta någons text så måste man be om tillåtelse. Det är inte okej att ta någons bild och hävda om att man själv har tagit bilden detta är olagligt i sånna fall.

  5. För det mesta brukar modebloggrana själva få göra reklam för deras märke eller plagg det är inte liksom så att de själva tar och gör reklam utan att de är medvetna. De flesta modebloggare får pengar av det företaget de gör reklam för.

  6. CC är en förkortning för Creative Commons. De är en organisation vars mål är att hjälpa de som vill skapa och dela med sig av sina verk. Creative Commons gör det möjligt genom ett system av licenser.

  7. http://www.jamendo.com/en/welcome Här kan man hitta CC lincerade bilder

 7. 1. Upphovsrätt finns för att upphovsmän ska ha rätten att bestämma hur deras verk får användas. Detta innebär att en upphovsperson har rätt att bestämma om, när eller hur verket ska användas och spridas.

  2. Ja det får du göra, det beror också på var bilden är tagen ,men om bilden är tagen i allmän platser så får du göra vad du vill med den.!

  3. Fotografen äger rätten till bilden de tar, Du får fotografera vem som helst och vad som helst på allmänmark utan att be om lov innan. Ber de dig att sluta är det bara din moral som sätter stopp.

  4.
  Du kan använda bilder som du inte själv har fotograferat och använda de till ett collage. Men då måste du be upphovsmannen om lov om får använda verket , och tala om ägaren.

  5. JA ,det får du göra om de berättar vem som äger bilden .

  6. JA, Creative Commons är förkortning för CC och det är en ideell organisation som hjälper de som skapar och vill dela med sig av sina verk. http://www.creativecommons.se/

  7. Här kan du hitta CC licenserade bilder http://www.fotopedia.com/reporter/magazine

 8. Varför tror du copyright finns?

  Upphovsrätten är lagstiftning som ger skaparen ensamrätt till sitt verk. Upphovsmannen har rätt att bestämma över hur sitt verk ska användas och inte får användas. Upphovsrätten är en tidbegränsad rätt, det menas att skyddat inte gäller för evigt . Den börjar från med när man har skapat sitt verk + 70 år . Verket är automatiska skyddad så fort det är skapad. Saker som kan vara verk är t.ex. teater, kartor, byggnader, fotografiska verk, musik, databaser och liknande . Det spelar ingen roll om det är snyggt eller ”konstnärligt” eller om det tog lång tid att göra för att det skall räknas som verk.

  70 år efter döden då tillhör verket hos alla . Man får fritt sprida, kopiera så länge man talar vem som har gjort t.ex. August Strindberg så vi får använda hans verk för att tiden för upphovsrätten har gått ut. Om upphovsrättslagen inte har funnits då skulle vi inte heller ha utvecklat som vi är idag. Orsaken till varför Copyright finns är att vi lever i ett demokratiskt land vilket fall förklaras att man inte får kränka andras saker genom att man tar från dem eller använder för att tjäna pengar. Även om man behöver verket man måste ändå få tillåtelse av upphovsmannen.

  Upphovsrätten måste det ha verkshöjd vilket betyder att två eller flera personer inte skall kunna skriva en bok som är exakt eller väldigt lik den som du skrivit eller måla en tavla som ser ut precis som din. Ett streck på ett papper kan inte skyddas av upphovsrätt.

  Kan du publicera en foto föreställande någon annan utan att få dennes medgivande?

  Ja, det får du göra men glöm inte heller vad som står på bilden alltså om det står på copyright då är inte tillåtit . På allmänplats som t.ex. skog och mark, på badstranden, på gator och torg och liknande är det inga hinder för att fotografera däremot kan du förbjudas fotografera på privat område. Exempel på detta kan vara i någons hem, på en restaurang, i en butik, i ett köpcenter, på en nattklubb, på ett museum, på en skola, i en fabrik och så vidare. Man får publicera så länge bilden inte kränker andra människor eller grupp. Personen som har producerat har rätten att publicera sina bilder men man ska inte heller glömma konsekvenser.

  Vem äger rättigheterna till bilden? Fotografen eller personen som bilden föreställer?

  Det är personen som har fotograferat som äger . Man får ta bild på andra människor så länge man inte tvingar personer men det är bättre om man frågar lov innan man använder bilden för andra saker.

  Får du använda någon annans bilder, skriva ut dem, arbeta om dem till t.ex. ett collage publicera det och hävda att det är ditt eget verk?

  Ja, Jag får använda någon annans bilder men om bilder är upphovsrättsskyddad då måste jag få tillåtelse av skaparen annars det kan ledda till två års fängelse. Jag kan använda också utan att inte fråga däremot jag måste tänka på konsekvenser som kan komma efter när jag har gjort. Som kund är man skyldig att berätta vart man har hittat bilderna och vem som är bakom. Om det är en bild som du själv har tagit och den skall användas för marknadsförening (reklam) då måste den som använder bilden fråga dig som är fotografen. Man måste fråga både fotografen och personen på bilden om lov varje gång du vill använda en.

  Vad gäller på modebloggar? Får man fritt använda fotografier från klädkedjor?

  Det naturliga är att man kontakter med upphovsmannen och frågar får jag använda dina bilder eller filmer. Ibland kan det vara svårt att hitta ägaren men man måste jobba med vidare. Annars tycker jag att man får tala vem skaparen är och platsen då vet man att det inte du som har kommit på eller skapat verket.

  Har du hört talats om CC licenserade bilder?

  Jag har inte hört talats om CC men efter när jag har gjort olika undersökningar då fick jag veta vad det innebär . CC är förkortningen för Creative Commons och det är en organisation som skapades år 2001 av amerikanska jurister eftersom de såg att det skapades massa material på nätet. Vissa folk vill dela och sprida sina verk eller information för andra som vill använda. Upphovsrätten begränsar möjligheter att man sprider sina material och för att göra detta hittade man istället en annan väg. Upphovsrätten bygger på ensamrätten och att man måste be lov för att använda andras saker. Däremot Creative Commons bygger på motsatsen som är (allt är tillåtet så länge du följer villkor som upphovsmannen har lagt på sina verk). Du får använda och alla får använda dina. Det är (sprida, kopiera och använda andras verk lagligt, utan be om lov före) det är vad Creative Commons är grundad. Creative Common bygger på fyra stycken villkor som har olika symboler:
  1.Erkännande: Du måste ange upphovsmannen, verkets namn och den licens som gäller för verket.
  2.Inga bearbetningar: Verket får inte bearbetas, enbart kopiering och spridning av det exakta verket är tillåtet.
  3.Icke-kommersiell: Användning av verket får endast ske i icke-kommersiella syften. Verket får därför inte säljas eller användas i kommersiella sammanhang.
  4.Dela lika: Nya verk som skapas genom att bearbeta ett licensierat verk får enbart spridas under samma villkor som det ursprungliga verket.

  Vet du vart man kan hitta cc licenserade bilder?
  Nämn ett exempel vart/ hur.

  Först du kan titta den här video som förklarar allt med att göra Licenserade bilder och vart du kan hitta. http://www.creativecommons.se/ . Efter när du har gjort detta sen får du göra en egen undersökning genom att du loggar in sidan https://www.flickr.com/creativecommons/.

  Källor

  http://www.youtube.com/watch?v=gti5DpjjBtU

  http://www.creativecommons.se/2011-09-26/var-och-hur-hittar-man-creative-commons-material-pa-natet/

 9. 1. Varför tror du Copyrights finns?
  1. Copyrights finnas för att upphovsmän ska har rätt till att få kredit för konst, han/hon har rätt att äga sin bild och att bestämman vart den ska användas till eller vem som får använda den. Copyright anses vara positivt eftersom utan den skulle man inte få pengar för någonting man har skapat, det skulle inte ha ett värde.
  2. Kan du publicera en foto föreställande någon annan utan att få dennes medgivande?
  2. Jag tycker att man får göra den men jag skulle helst fråga om lov om en annan person är med i bilden. Men bilden borde inte användas på fel sätt d.v.s. inte utnyttja bilden. Men om det är jag som äger bilden skulle jag vara fri att göra vad jag ville med den.
  3. Vem äger rättigheterna till bilden? Fotografen eller personen som bilden föreställer?
  3. Jag tycker att det är fotografen som äger/har rätt till bilden. Enligt upphovsrätten är det den som skapar bilden som äger rättigheterna d.v.s. fotografen. Det är rätt att fotografen äger en bild av en annan person så länge personen inte kränks.
  4. Får du använda någon annans bilder, skriva ut dem, arbeta om dem till t.ex. ett collage publicera det och hävda att det är ditt eget verk?
  4. Man kan fråga om lov men man behöver inte göra det så länge bilden inte används i marknadsföringssyfte. Men om det ska tillägas någonting extra i bilden så tycker jag att man borde prata men den personen som är med i bilden. Man kan inte heller ta bilder från Google och påstå att det är din bild.
  5. Vad gäller på modebloggar? Får man fritt använda fotografier från klädkedjor?
  5. Man får göra det. Det är som en reklam för en butik om en bloggare använder deras kläder. Men man ska först komma överens om man kan använda deras kläder, och hur man ska använda de. En bloggare ger alltid mer information om vart man kan hitta kläderna, därför leder detta till att det företaget får fler kunder. Men det kan också hända att några bloggare kan använda kläder på fel sätt, om de säger att kläderna har dåligt kvalitet.
  Har du hört talats om CC licenserade bilder?
  CC är en förkortning för Creative Common. Personer som vill dela sin konst kan få hjälp av Creative Common organisationen.

 10. 1.Varför tror du copyright finns?
  Upphovsrätten finns för att en människa ska få kunna försörja sig själv med sitt eget verk. Och att alla ska veta vem som har gjort verket för att man har själv slösat tid på det.
  http://www.antipiratbyran.com/index.htm?id=facts
  2.Kan du publicera en foto föreställande någon annan utan att få dennes medgivande?
  Ja, på allmän plats får jag fota vad jag vill och får publicera det vart jag vill.
  3.Vem äger rättigheterna till bilden? Fotografen eller personen som bilden föreställer?
  Det är fotografen som äger rättigheterna till bilden eftersom det är han som har tagit den och då blir han upphovsman.
  4.Får du använda någon annans bilder, skriva ut dem, arbeta om dem till te.x ett collage publicera det och hävda att det är ditt eget verk?
  Ja det får man göra men man måste fråga ägaren först, om det finns namn på bilden så får man inte ta bort det.
  5.Vad gäller på modebloggar? Får man fritt använda fotografier från klädkedjor?
  Ja det får man göra eftersom det blir som en reklam till klädkedjorna och då får de mer kunder som köper deras kläder eftersom de ser den på någon kändis.
  6.Har du hört talats om CC licenserade bilder?
  CC är forkotning för Creative Commons, Creative Commons är en organisation som hjälper verk skaparna som vill dela sina bilder. Verk skaparna bestämer också vilka vilkor de har på bilderna.
  7.Vet du vart man kan hitta cc licenserade bilder?
  Nämn ett exempel vart/ hur.
  https://www.flickr.com/creativecommons/ här kan man hitta licenserade bilder.
  Källa http://www.creativecommons.se/2011/09/26/var-och-hur-hittar-man-creative-commons-material-pa-natet/

  5. Ja det får man göra eftersom det blir som en reklam till klädkedjorna och då får de mer kunder som köper deras kläder eftersom de ser den på någon kändis.

 11. 1. Varför tror du att copyright finns?
  Jag tror att copyright finns för att en person själv ska kunna bestämma över sitt verk och kunna ha rätten till att välja om man vill tillåta att ens verk ska spridas under sitt namn eller tillexempel om man tillåter att en annan person att redigera verket och inte nämna vem som gjort verket.

  2.Kan du publicera en foto föreställande någon annan utan att få dennes medgivande?
  Ja, det kan jag om det inte kränker en viss person/ folkgrupp osv. måste fortfarande följa Sveriges lagar. Men personen på bilden har rätt att kräva från mig att jag raderar fotografiet.

  3.Vem äger rättigheterna till bilden? Fotografen eller personen som bilden föreställer?
  Den som tar bilden är upphovsmannen, och det är den personen som har ett ansvar över sitt verk och som dessutom ska ses som ens egna bild.
  Om jag är en fotograf och tar bild på en person så är bilden fortfarande min eftersom det som skett mellan mig och den personen som är med på bilden är en tjänst mellan mig och honom där han oftast har betalat för att få denna bild till sig själv.
  Men i grund och botten är det fotografens bild eftersom att det är han som klickade på kameran och tog bilden.

  4.Får du använda någon annans bilder, skriva ut dem, arbeta om dem till te.x ett collage publicera det och hävda att det är ditt eget verk?
  Enligt copyright lagen så har den som tagit bilden rätt att bestämma vad som får göras med hens egna verk.
  Om en persons bild är licencierad med copyright rätten som säger att du t.e.x. får använda dig av personens verk men att du måste skriva ägarens namn & vart du fått bilden ifrån. på så vis sprider du personens verk fast under deras namn.
  Men personen kan också vara en som inte bryr sig, och låter andra personer använda sig av ens verk & redigera osv.

  5.Vad gäller på modebloggar? Får man fritt använda fotografier från klädkedjor?
  Oftast vill ju klädkedjor sprida sig för att få mer o mer kunder. Och vi individer lockas till olika märken som tillexempel kändisar som är kända för sina bloggar bär. Klädkedjor vill sprida sina kläder o mode. Men dessutom så kan det hända att de betalar en viss kändis för att inte använda deras kläder eftersom att de kanske tycker att den personen inte är en bra bild av hur en person ska vara o därför har de inga personer som på sätt och vis ”ser upp till de” och ens bryr sig om de. Så klädkedjor kan ”skämmas” över att vissa personer bär på deras kläder.

  6.Har du hört talats om CC licenserade bilder?
  Ja det har jag, det står för Creative Commons.
  Creative Commons är en organisation som har ett mål att hjälpa en person att genom licensavtal dela sitt verk.

  7.Vet du vart man kan hitta cc licenserade bilder?
  På denna hemsida kan du hitta CC liceniserade bilder.
  https://www.flickr.com/creativecommons/
  KÄLLOR:
  http://www.antipiratbyran.com/index.htm?id=facts
  http://www.bildombudsmannen.se/sv/content/vem-ager-bilderna-vem-ar-upphovsrattsman
  http://blog.kenkaminesky.com/photography-copyright-and-the-law/
  http://www.creativecommons.se/

 12. 1. Varför tror du copyright finns?

  Jag tror att copyright finns för att ägaren till ett verk ska kunna få ensamrätt på det hen har tillverkat. Det kan vara allt från bilder och tavlor till filmer. Om copyright inte skulle finnas så skulle vissa personer ha möjligheten att utnyttja andras verk och sälja vidare de och på så sätt tjäna pengar på andras bekostnad. Som tur är så finns copyright som gör ett verk till upphovsrättsskyddat material. Tillverkaren kan även bestämma till vem eller vilka hon vill dela med sig själva verket, vilket är bra.

  2. Kan du publicera en foto föreställande någon annan utan att få dennes medgivande?

  Det beror helt enkelt på var jag tar själva fotot. Är det allmän plats, alltså att platsen är tillgänglig för allmänheten så behöver jag inte personens medgivande. Dock är det nog bättre om man frågar personen om tillåtelse innan man börjar fota och publicera, för att slippa onödiga konsekvenser. Men rent juridiskt så har jag all rätt att fota och publicera utan medgivande. Om jag fotar på andra platser än allmänna så ska jag följa de särskilda reglerna som beror fotografi. Man ska även tillägga att Sveriges lagar gäller även för bilder. Jag får inte kränka eller ”hänga ut” någon bara för att det är en bild.

  3. Vem äger rättigheterna till bilden? Fotografen eller personen som bilden föreställer?

  Det är ingen annan än fotografen som äger rättigheterna till bilden. Eftersom det är fotografen som har fotat och inte personen i fråga som är med på bilden.

  4. Får du använda någon annans bilder, skriva ut dem, arbeta om dem till te.x ett collage publicera det och hävda att det är ditt eget verk?

  Nej, det får jag inte. Jag måste självklart hänvisa varifrån jag har fått bilden. Den som äger bilden måste få rätt till att vara med eftersom det är hen som har tillverkat den.

  5. Vad gäller på modebloggar? Får man fritt använda fotografier från klädkedjor?

  Modebloggar brukar oftast ha ett samarbete med klädkedjor innan de börjar använda deras bilder för att göra reklam och sedan tjäna pengar på det. Om fallet är som så att man inte samarbetar och inte har tillstånd så kan man be om det och även tilläga deras namn och hänvisa till var ifrån bilden kommer på bloggen.

  6. Har du hört talats om CC licenserade bilder?

  Ja, CC står för Creative Commons och det är en frivillig organisation som vill hjälpa de som skapar och vill dela med sig av sina verk. Creative Commons gör det möjligt genom ett system av licenser.

  7. Vet du vart man kan hitta cc licenserade bilder?
  Nämn ett exempel vart/ hur.

  Ja, du kan hitta CC licenserade bilder på https://www.flickr.com/creativecommons/.

  Källa: http://www.copyrightsidan.se/startsida

 13. 1.Varför tror du att copyright finns?
  Jag tror att copyright finns för att ägaren till en bild eller ett verk vill ha ensamrätt på det som de har tillverkat och vill nog inte att någon annan ska få berömmelse för det personen gjort. Det är ju något som personen själv jobbat med och skapat sen ska någon bara komma och ta det hur handen på den personen. Jag tror att copyright ger bättre rättigheter till den som skapat något.

  2 Kan du publicera en foto föreställande någon annan utan att få dennes medgivande?
  Ja det kan jag om det inte är kränkande mot personen men om det är så att personen vill att du tar bort bilden måste du självklart göra de.
  3.Vem äger rättigheterna till bilden? Fotografen eller personen som bilden föreställer?
  Den som har tagit bilden äger bilden, den är din såfort du har tagit den!

  4.Får du använda någon annans bilder, skriva ut dem, arbeta om dem till te.x ett collage publicera det och hävda att det är ditt eget verk?
  Både ja och nej, man får använda andras bilder om man skriver under vart man har tagit bilden ifrån eller om bilden är licensierad med copyright rätten för då sprider du bara personens verk och gör den mer synlig och känd. Vissa bryr sig ju inte överhuvudtaget om sina bilder och vissa bryr sig inte överhuvudtaget över att fråga personen som äger bilden.

  5.Vad gäller på modebloggar? Får man fritt använda fotografier från klädkedjor?
  Modebloggar har ju oftast samarbeten med olika klädkedjor för att kläderna ska sälja mera och jag tror att klädkedjor vill synas på kända bloggar men kanske inte på någon blogg där det bara är fult med hat utan på en mera omtyckt blogg där det finns många läsare på!
  Har du hört talats om CC licenserade bilder?
  Ja det har jag! CC står för Creative Commons det är en ogranisation som hjälper de som skapar bilder och som vill dela med sig av sina bilder och synas.

  6.Vet du vart man kan hitta cc licenserade bilder?
  Nämn ett exempel vart/ hur.
  Här kan du hitta CC licenserade bilder :
  https://www.flickr.com/creativecommons/

  källor: https://creativecommons.org/licenses/?lang=sv
  http://www.fotosidan.se/cldoc/rattigheter-och-skyldigheter.htm

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>