Du betalar för att få cancer

Vart man än går ser man människor med en cigarett hållandes mellan fingrarna, giftpinnen som har blivit till en trend. Man ser människor som väntar på bussen och tar en snabb cigarett, grupper med ungdomar som står på skolgården som röker och skrattar tillsammans. Det är många som faller för grupptrycket när det gäller rökningen, ingen tänker på att det då men den där cigaretten du tog för att bara testa den där enda gången kan vara ciggaretten som gjorde att du började och man tänkte inte på konsekvenserna och rökningens allvar. Jag har själv varit där jag föll för grupptrycket.

Varje dag dör 15-60 människor i Sverige på grund av rökningen sammanlagt dör ca 2 500 människor per år. Rökning kan orsaka cancer och lungcancer och även annat. En cigarett innehåller gaser och ångor som innehåller omkring 4 700 olika ämnen och kemiska föreningar. 720 000 går det minst om man röker 3 packet om dagen i 100 år, tänk hur mycket man skulle kunna skänka till välgörenhet och hur många liv man skulle kunna rädda. Det är både oekonomiskt och ohälsosamt. Det är så synd och oroväckande vad en cigarett kan göra mot ens kropp och ens hälsa. Eftersom att ciggaretter är så pass farligt tycker jag egentligen att ciggaretter bör sluta produceras och säljas, men å andra sidan så kan man inte bara sluta sälja med tanke på människors beroende som cigaretterna framkallat…

Jag tycker man ska ta rökning på mer allvar, skylta mera och visa hur farligt det är. Tänka på hur farligt det är för hälsan och hur det påverkar din ekonomi. När ciggaretten din kompis stäcker fram till dig för att hen tycker du i alla fall ska testa, tänk på att du kanske i framtiden kommer att betala för att få cancer.

Izabella Karlsson SA1B